Exotiska träslag

Under uppbyggnad!
På bilden visas ett trägolv i hållbarhetsklass I, virket lyssnar till namnet tali och kommer ifrån FSC märkt skog i Afrika. Dimensionerna är 28*145mm och säljes per löpmeter i olika längder.

Virkessorter
Visas i alfabetisk ordning

'; if($row['virke_image'] > '') echo ''; else echo '[bild saknas]'; echo ' '.$row['virke_com_name'].' - '.$row['virke_sci_name'].'
Familj: '.$row['virke_sci_family'].'
Läs mer
'; } ?>