Exotiska träslag

Under uppbyggnad!
På bilden visas ett trägolv i hållbarhetsklass I, virket lyssnar till namnet tali och kommer ifrån FSC märkt skog i Afrika. Dimensionerna är 28*145mm och säljes per löpmeter i olika längder.

Virkessorter
Visas i alfabetisk ordning